Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Πυρηνική ενέργεια ή ... Τι; (2)

Συνεχίζοντας το προηγούμενο σχετικό post ήθελα να παραθέσω επί πλέον στοιχεία και προβληματισμούς για το θέμα.

Όλες οι προβλέψεις βασισμένες στο επίπεδο της υπάρχουσας τεχνολογίας και το αντίστοιχο ύψος των σχετικών επενδύσεων λένε ότι έως το 2030 οι ανανεώσιμες πηγές θα συμμετέχουν - το πολύ - σε ένα ποσοστό της τάξης του 15% στο σύνολο της παραγόμενης ενέργειας. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια να έχει υπερ-διπλασιαστεί η εγκατεστημένη βάση των ανανεώσιμων !

Η Ευρώπη αντέδρασε από τους πρώτους θετικά σε σχέση με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών. Ο αγώνας δρόμου που έχει γίνει για χρήση αιολικής με πρωτοπόρους την Γερμανία και την Ισπανία αποτυπώνεται παρακάτω :

Την ίδια στιγμή τα επίπεδα του διοξειδίου στην ατμόσφαιρα αυξάνονται. Σχετικά μετριοπαθείς υπολογισμοί μας δίνουν περιεκτικότητα μέσου όρου στην ατμόσφαιρα μέχρι το 2016 περίπου 500 ppm ! Ταυτόχρονα οι ειδικοί προειδοποιούν ότι περιεκτικότητα μεταξύ 500 και 600 ppm μετατρέπει την κλιματική διαταραχή σε μη αναστρέψιμο φαινόμενο !

Παρακάτω φαίνεται η σχέση ανάμεσα στην τρέχουσα ζήτηση ισχύος (περίπου 15 Terra Watts) και την διαθέσιμη ισχύ από ανανεώσιμες:

Η συντριπτική υπεροχή της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας σε σχέση με οτιδήποτε άλλο είναι φυσικό να σπρώξει προς τα εκεί την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας ανανεώσιμων. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι η ηλιακή θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στις ανανεώσιμες ενεργειακές μορφές. Τα θερμοηλιακά εργοστάσια θα είναι από τις βασικές επιλογές.

Ένα από τα κομβικά προβλήματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές είναι το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα - διότι δεν φυσάει πάντοτε ούτε έχει πάντα ήλιο – επί πλέον η κατανάλωση σε μεγάλα δίκτυα δεν είναι ποτέ σταθερή !

Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύσσονται ταχύτατα νέες τεχνολογίες ή τεχνικές όπως :
- Κυψέλες υδρογόνου
- Πεπιεσμένος αέρας
- Δυναμική ενέργεια του νερού
- Μπαταρίες υψηλής απόδοσης
- Υπερ – πυκνωτές
- Σφόνδυλοι

Πρόσφατα η εταιρεία MAGLEV πρότεινε την κατασκευή ανεμογεννήτριας με απόδοση 1 GW. Είναι μια κατασκευή με ύψος 200 μέτρα και διάμετρο 100 μέτρα, σχηματικά φαίνεται παρακάτω:

Φανταστείτε τώρα ότι μία ανεμογεννήτρια των 5 MW (σύντομα θα αρχίσουν να εγκαθίστανται και στην χώρα μας όπου συνήθως χρησιμοποιούμε 1MW και 3ΜW) έχει ύψος πυλώνα 120 μέτρα και διάμετρο προπέλας 126 μέτρα. Η κατασκευή αυτή παράγει 13.000.000 kWh ανά έτος. Ένα μέσο σπίτι – στην χειρότερη περίπτωση – χρησιμοποιεί περίπου 10.000 kWh ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι με μία ανεμογεννήτρια των 5 MW καλύπτουμε τις ανάγκες για 1.300 κατοικίες !

Η κατασκευή της Maglev θα παράγει ενέργεια 200 φορές περισσότερη !

Κινεζική ερευνητική ομάδα πρότεινε μαγνητική ανάρτηση των πτερυγίων η οποία αν χρησιμοποιηθεί αυξάνει (λόγω μείωσης τριβών) την απόδοση της κατασκευής κατά 20% ! Με μια τέτοια κατασκευή μπορούν να υποστηριχθούν περί τις 500.000 κατοικίες δηλαδή ~5 δις kWh. Ένας τυπικός πυρηνικός σταθμός (1 GW) παράγει 8 με 9 δις kWh ανά έτος. Η διαφορά απόδοσης οφείλεται στην μη σταθερή ροή αέρα. Η αεροτουρμπίνα σε ύψος 270 μέτρων όπου η ροή αέρα είναι σχετικά σταθερή έχει απόδοση 40 έως 50%.

Οι συνήθειες του κοινού που έχουν διαμορφωθεί κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες επιτείνουν το ενεργειακό πρόβλημα. Κοιτάξτε απαιτήσεις σε κατά κεφαλή ισχύ ανα τον κόσμο στο παρακάτω διάγραμμα (πρωταθλητές όπως πάντα οι Βορειοαμερικάνοι !):

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις δικαιολογημένα κατέληξαν στην αύξηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων ανά τον κόσμο με σημεία αιχμής τις μεγάλες οικονομίες του μέλλοντος Κίνα και Ινδία. Τα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι τεχνικά δηλαδή μειωμένη κίνδυνοι και αυξημένη απόδοση όπως φαίνεται παρακάτω:

Αλλά και οικονομικά. Παρακάτω φαίνεται πίνακας με τα κόστη παραγωγής ανά μονάδα ενέργειας σε διάφορες χώρες. Είναι σαφές ότι η πυρηνική παραγωγή υπερτερεί έναντι όλων!

Αντίστοιχη είναι η κατανομή κόστους παραγωγής που αφορά την αγορά των ΗΠΑ με σειρά ακριβή προς φτηνή ενέργεια: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, πυρηνικά.

Βέβαια η υποθετική υιοθέτηση της πυρηνικής σε αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων δεν μας γλιτώνει από τους ανταγωνισμούς του τύπου «πρόσβαση στα πετρελαϊκά αποθέματα». Κοιτάξτε πως κατανέμονται παγκόσμια τα αποθέματα καυσίμου (Ουρανίου) :

Αποθέματα ουρανίου σε τόνους
Australia 1,243,000
Canada 423,000
Kazakhstan 817,000
South Africa 435,000
Brazil 278,000
Namibia 275,000
Uzbekistan 111,000
USA 342,000
Niger 274,000
Russia 546,000
Jordan 112,000
Ukraine 200,000
India 73,000
China 68,000
Mongolia 62,000
Άλλο 210,000
Σύνολο 5,469,000

Σχετικά με την τρέχουσα κατανομή στην παραγωγή ενέργειας βρήκα δύο διαγράμματα που έχουν σχετικά μικρή απόκλιση μεταξύ τους μόνο στο ποσοστό παραγόμενης υδροηλεκτρικής:

Και τα δύο διαγράμματα συμφωνούν ότι η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι ακόμη πάρα πολύ χαμηλή.

Παρακάτω φαίνεται η σταδιακή αποδέσμευση των ενεργειακών αναγκών από τον άνθρακα με προβολή έως το 2030, αφορά την οικονομία των ΗΠΑ. Η συμπεριφορά της αγοράς στην ΕΕ αναμένεται ακόμη πιο αισιόδοξη.

Η χρήση ενέργειας από μη ορυκτά καύσιμα αυξάνεται σημαντικά έως το 2030 σαν ποσοστό χρήσης όμως η τριάδα πετρέλαιο – φυσικό αέριο – κάρβουνο παραμένει σε ένα υψηλότατο 79% !

Παρακάτω φαίνεται πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της εξάρτησης από τον άνθρακα της απαιτούμενης ενέργειας για τις μεταφορές. Η ναυτιλία η αεροπλοΐα και οι χερσαίες μεταφορές αποτελούν την μέγιστη πηγή ρύπων και την μέγιστη πηγή διοξειδίου του άνθρακα

Στο επίπεδο των μεταφορών οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας έχουν ακόμη πάρα πολύ δρόμο μπροστά τους.

Για την μελλοντική ανάπτυξη των τεχνολογιών και ποια θα είναι η καταλληλότερη ή επικρατέστερη έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται πάρα πολύς λόγος.

Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η ηλιακές αλλά και οι αιολικές λύσεις έχουν μια δυναμική και μια γκάμα δυνατοτήτων παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που δεν θα μπορούσαμε να την φαντασθούμε πριν από μερικά χρόνια.

Βασικό κατά την άποψή μου είναι να παραμένουμε ανοικτοί σε λύσεις που μπορούν να ελεγχθούν με κριτήρια απόδοσης, οικονομικής βιωσιμότητας και ασφάλειας, χωρίς αγκυλώσεις και αποκλεισμούς σε τίποτα.

Σαν γενικό συμπέρασμα θα έλεγα ότι – κατά την άποψή μου – στην φάση που βρισκόμαστε ισχύει το «οτιδήποτε εκτός από ορυκτά καύσιμα είναι καλό».


Χρήσιμες συνδέσεις

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: http://www.rae.gr/
Υπουργείο Ανάπτυξης: http://www.ypan.gr/
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: http://www.mnec.gr/
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών: http://www.epia.org/
Greenpeace: http://www.greenpeace.org/greece/supportus
ΔΕΗ: http://www.dei.gr/
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας: http://www.eletaen.gr/
World energy resources and consumption – Wikipedia
World Nuclear Association: http://www.world-nuclear.org
World Energy Council: www.worldenergy.org
nuclearinfo.net: http://nuclearinfo.net
Το blog Next Big Future: http://nextbigfuture.com
Bringing Science Closer to Society: http://www.scitizen.com
Future technological trends and their likely effects on human society, politics and evolution: http://www.futurepundit.com
The European Wind Energy Association: http://www.ewea.org
Energy Information Administration: http://eia.doe.gov
Economics of new nuclear power plants – Wikipedia
University of Pittsburgh: http://www.phyast.pitt.edu
Nuclear Plant Journal: http://npj.goinfo.com
.

22 σχόλια:

 1. καλημερα,
  και ενα μεγαλο ευχαριστω για τον κοπο της
  συλλογης ολων των στοιχειων για την προβληματικη
  στον τομεα παραγωγης ενεργειας...,
  ελπιζοντας βεβαια οτι θ ακολουθησει και το τριτο
  αφιερωμα που αφορα την υδροδυμαμικη παραγωγη
  στην θαλασσα και την ΡΗ εργοδυναμικη των θαλασσιων ογκων...!
  εν αναμονη το λοιπον..;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @B.Bimbo
  Έχω ήδη υλικό να γράψω ολόκληρο βιβλίο ... εδώ έβαλα ένα μικρό τμήμα που να χωράει σε ένα blog :-)

  Το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας από την μετακίνηση θαλάσσιων μαζών είναι τεράστιο και απίστευτα ενδιαφέρον τεχνικά και επιστημονικά!

  Για νέο post ... ίδωμεν :-))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Kάμποση δουλειά έριξες για να κάνεις ολα αυτά.
  Πολυ χρήσιμα φυσικά και δεν ήξερα καν την συσκευή maglev. Εντυπωσιακή.
  Η Ελλάδα με τόσο ήλιο αλλα και αέρα και κύματα μπορεί να παράγει ενα καλό ποσοστό της απαιτούμενης ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές.
  Ελπίζω και πιστεύω οι κυβερνήσεις μας να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @tzonakos
  Ναι υπήρξε αρκετή δουλειά αλλά το ... χρωστούσα και στο blog και στον εαυτό μου :-)
  Πάντως κατάλαβα ότι τίποτα τελικά δεν είναι άσπρο-μαύρο και το συνολικό ενεργειακό ζήτημα είναι από τα πλέον περίπλοκα της εποχής μας ...
  Μάζεψα τόσο υλικό που σκέφτομαι να γράψω και κανένα ... βιβλίο :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Kαι εγω εχω διαβάσει πάρα πολλά ειδικά για τα εναλλακτικά καύσιμα, τη πραγωγή τους, κόστος κλπ κλπ.
  Κ'οντεψα να γινω βοτανολόγος διαβάζοντας τόσα για φυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι αυτό.

  Την πυρηνική ενέργεια την φοβάμαι αρκετά χωρίς να ειμαι και εναντίον.
  Φοβάμαι πολυ τα ατυχήματα και τα πυρηνικά απόβλητα. Μπροστά σε αυτά ισως η απόσυρση ηλιακών πλακών να ειναι αθώα.

  * διάβασα και το προηγούμενό σου θεμα για την ενέργεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα βιοκαύσιμα μπορεί να παίρνουν την μπουκιά από το στόμα κάποιων που είναι ήδη ιδιαιτέρως φτωχοί (πχ. Ν. Αμερική).
  Εδιαφέρον είναι και το θέμα που έθεσε ο B.Bimbo για την μετακίνηση θαλάσσιων μαζών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η προφητική δεν ταιριάζει στην ενέργεια. Κρατούσαν άδειες 50 MW για τη Σαμοθράκη το 2006, όταν έγραψα εκείνο το άρθρο. Το 2008 δόθηκαν προεγκρίσεις για 450 MW στη Σαμοθράκη (θαλ αιο λ πάρκο)και κάπου τόσα στον Καβο-Μαλιά. 5 χρόνια πριν δε θα τα πίστευε αυτά κανείς. Με την eletaen έχουμε δυναμική σχέση, λόγω συγκέντρωσης αντί διασποράς. Η Ελλάδα είναι μοντέλλο UK. 1 5ρα ανά 2 Km κουτί. Χοντρικά έχουμε 4000 KM ακτογραμμή, 2000 5ρες, δεν κάνει; 10 GW, vw to 20202, jek;inhse. Κι ύστερα μιλάμε και για τα υποθαλάσσια κλπ.

  Ξέρω 4 αιτήσεις στη RAE tου 1GW, που δεν υπάρχει 400ρα να τις πάρει.
  Δεν κατάλαβα τώρα. Υπήρχε ποτέ ασφαλής πυρηνική;

  Μόλο που διαφωνώ κάθετα για το πώς έγινε, το 1 GW αιολικής μπήκε sto d;iktyo (real time στην eletaen). Τι δεν υπάρχει λοιπόν; Αν τα όρνεα βγάζαν τον αναπτυξιακό για τα Φ/Β (και γω έχω ενστάσεις) θάχαμε και τα 750 MW τώρα (ΠΑ ΝΑ ΠΕΙ 1,75 / 6,8 αιχμή στις 09.03.2009 δηλ 25%) δεν μας αρέσει; Η έρευνα ας προχωρά αλλά το ΙΤΕR ειναι στα 10 δισ €, αρκετά για 7,5 εκ νοικοκυριά από αιολική. Ποιος είναι ο πραγματιστής τελικά;

  Ας αλλαξουμε οπτική, πριν ..μεταλλαχτούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @cirut
  - Η ακτογραμμή δεν είναι η βέλτιστη θέση εγκατάστασης ανεμογεννητριών.
  - Η έρευνα είναι πράγματι ακριβή αλλά χωρίς αυτή δεν θα είχαμε ουτε φωτοβολταϊκά ούτε ανεμογεννήτριες.
  - Η Σαμοθράκη και άλλα νησιά (Σκύρος, Άνδρος κλπ) είναι κλασικές περιπτωσεις βραδύτητας και αδιαφορίας (και των τοπικών αρχών, κατοίκων κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @αγαπητέ grsail,

  όλα είναι συμπαθητικά εδώ, μόνο που δεν καταλαβαίνω την άρνηση χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Το θεωρώ δογματική αγκύλωση να κολλάμε στο όραμα μιας έρευνας με κινδύνους, που θα αποδώσει σε 30 χρόνια και να μην κατανοούμε την εκθετική εξέλιξη των ΑΠΕ. Καίτοι επαγγελματικά, θεωρώ άκυρες όλες σχεδόν τις μακροχρόνιες προβλέψεις ενέργειας. Το SAMSO δείχνει άλλο δρόμο για κανα 20.000 νησιά διεθνώς, καμιά 200ρια για την Ελλάδα.

  Προσωπικά (στα blogs μπορούμε να μιλάμε κι έτσι, καλά νάστε) δεν έχω μέτωπο με την πυρηνική, την θεωρώ αυτοαποκλειόμενη. Το μέτωπο μου είναι η υπερσυγκέντρωση ΑΠΕ τοπικά, κι αν είναι έτσι για επενδύσεις κλίμακας γιατί δεν είναι κρατικές; Γιατί η ΔΕΗ άφησε την Κομοτηνή με 8,5 m/sec αέρα στους δηθενάκηδες, που τώρα κονομάν;

  Τι σόι επιστημονιλίκι είναι αυτό που δεν βλέπει τη διαπλοκή ενέργειας, κυριαρχίας και πολέμων; Γιατί οδηγούμαστε, άλλη μια φορά, σε Κρίσεις Κόλπων, δυνατότητα τρομοκρατίας με συμπαγή ενέργεια στα χέρια κλπ Γιατί η πρεμούρα να τρομάξουμε όλοι, με την έλλειψη ενέργειας αύριο, όταν δεν ξανακοιτάμε πώς δομείται αυτό το παζλ; Γιατί δεν κλείνουμε εργοστάσια που παράγουν άχρηστα πράματα μολύνοντας; Πότε θα επενδύσουμε στην απορρύπανση; Ξαναλέω, ότι αντί να ζεσταίνεις νερό, βάζεις κλασσικό συλλέκτη. Τα εξαντλήσαμε αυτά και μας απόμεινε η πυρηνική; Κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Νομιζω οτι κανουμε ενα τραγικο λαθος οταν μιλαμε
  απλα για ενεργεια...
  αλλα πρωτα καλησπερα σας..;-)
  το να μιλαμε απλα για ενεργεια χωρις να καθοριζουμε το ειδος της/καταναλωση,
  σε ποιον απευθυνεται δηλαδη μας οδηγει στα
  ευτραπελα της δεη και στο αδιεξοδο...
  αυτη την στιγμη στην ελλαδα υπαρχουν τρια δυκτια
  οικιακο,επαγγελματικο,βιομηχανικο καιτο καθενα απο αυτα για πολλους και διαφορετικους λογους
  -ως επι το πλειστον τεχνικους/δομικους-
  ειναι οχι μονο ζημιογονο αλλα και ενεργοβορο...
  1.δεν θα επρεπε πρωτα να οργανωσουμε τα δυκτια
  διανομης και παραγωγης αναλογως του ειδους της
  καταναλωσης..???
  2.ειναι λογικο να εγκαθισταται μια μοναδα παραγωγης υψηλης τασεως στην Φλωρινα που δεν εχει κανενος ειδους βιομηχανια και να μεταφερουμε μετα την παραγωμενη ενεργεια 500 και 1000 χμ στην βιομηχανικη περιοχη..???
  3. οταν εχουμε το 70-80% της καταναλωσης στο
  οικιακο δυκτιο ,γιατι πρεπει να κατασκευασουμε
  μοναδες των 1000 και 2000 Μεγαβαττ που ειναι ρυπογονες και πανακριβες και οχι πολλες μικρες
  μοναδες των 1000βαττ που μπορουμε και φτηνα ν αγορασουμε και οι ιδιοι να κατασκευασουμε και που δεν μολυνουν το περιβαλλον και που δεν εχουν υψηλο κοστος συντηρησης και που τελος παραγουν φτηνη ενεργεια....
  γιατι αυτη η μεγαλομανια,δεν καταλαβαινω...???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @Β.Bimbo

  συμφωνώ απόλυτα. ότι πρώτα πρέπει να σχεδιάσουμε τη "σωστή ανάπτυξη", να περιορίσουμε την ενεργειακή λύσσα, να φτιάξουμε λογικές μεταφορές και ύστερα να φοβόμαστε για το μέλλον της ενέργειας. Δεν μπορεί οι πόλεις να πάσχουν από φωτορύπανση κι εμείς να τις ταίζουμε, φως. Δεν είναι βλάκες οι Ευρωπαίοι με την εξοικονόμηση κλπ.

  Δεν υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα. Υπάρχει ενεργειακή άγνοια, εμπορευματοποιημένη ενέργεια κλπ κλπ. Γράφω και ξαναγράφω ότι ένα μικρούλι υδροηλεκτρικό 900 KW, Ξηριάς Τυμπάνου Καβάλας γυρίζει κοντά 20 χρόνια μέρα νύχτα. Η ενέργεια που έχει δώσει, απόσβεσε 10 φορές την επένδυση και βγάζει χρυσάφι αφανώς. Α ναι, τα φράγματα γιατί τα ξεχνάμε; Γιατί πάντα πάμε στο έλειμμα ισχύος; Ας πάρουμε καθαρή ενέργεια και τις μέρες ζήτησης ας τον βρωμίσουμε τον πλανήτη (που λέει ο λόγος).

  Τώρα για το εργοστάσιο της Φλώρινας. Πλην του λιγνίτη, πληρώθηκε όποιος θυμάται, 230 δις αντί 120 αντίστοιχου Τούρκικου. Αυτά, για τα παιγνίδια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @cirut
  Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αρνείται την αλματώδη εξέλιξη των ΑΠΕ. Αυτό φαίνεται ως ένα βαθμό και σε αυτά που έγραψα και στο πρώτο και στο δεύτερο post. Το χωριό Samso είναι παράδειγμα επιτυχίας και σημείο αναφοράς.

  Ούτε εγώ έχω μέτωπο με την πυρηνική, αυτό που περισσότερο με απασχολεί είναι οι μεγάλες εξαρτήσεις της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα και έχω εξηγήσει τους λόγους. Η πυρηνική καλείται να ‘ανταγωνισθεί’ ήδη υπάρχουσες αλλά και νέες ήπιες λύσεις παραγωγής ενέργειας με όλο και πιο επαχθείς όρους.

  Το ζήτημα της υπερσυγκέντρωσης που θίγεις είναι πολύπλευρο και περίπλοκο. Αφορά πολιτικές επιλογές και κρατούσες ιδεολογικές τάσεις. Η υπερσυγκέντρωση _οποιασδήποτε_ μορφής ενεργειακής παραγωγής (και όχι μόνο της πυρηνικής) προβάλλεται προφανώς και στο πολιτικό επίπεδο! Συντηρεί διάφορες ‘ελίτ’ και ‘ολιγαρχίες’ αποδυναμώνοντας τους πολίτες.

  Ήθελα να επαναλάβω ότι μελετάς και αλλάξεις αυτό που πραγματικά υπάρχει και όχι αυτό που θα ήθελες να υπάρχει. Η κυριαρχία της πολυεθνικής στην Σαμοθράκη είναι απλούστατο και χειροπιαστό παράδειγμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. B.Bimbo
  Γενικά συμφωνώ αλλά θέλω να επισημάνω δύο πράγματα:
  (α) Δεν μιλάμε μόνο για απαιτούμενη ενέργεια δικτύου αλλά για όλη την απαιτούμενη ενέργεια (μαζί με τις μεταφορές που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της 'πίττας'.
  (β) Το 'πολλές μικρές' που φαίνεται καθαρά εναλλακτικό και φιλικό, εάν φτάσει στην υπερβολή του κρύβει μεγάλα κόστη εγκατάστασης, συντήρησης και δημιουργίας δικτύου διανομής (grid).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. σιγουρα δεν μιλαμε,
  ουτε για τους καυστηρες ατομικης/οικιακης θερμανσης γιατι ασφαλως και θα αποκτησουμε
  το προβλημα των κληματιστικων μηχανητων και
  των ΙΧ αυτοκινητων..;-)
  μιλαμε για συγχρονισμενες μεταξυ τους μικρες
  μοναδες ασυμετρης παραγωγης,

  (ενα συνδυασμο δηλαδη,υδροηλεκτρικης/γεωθερμικης/ηλιακης/αιολικης/και ολικης καυσεως πχ.απορρηματων,με δυνατοτητα αποταμιευσης ενεργειας ,πραγμα που ειναι δυνατον στα δυκτια
  χαμηλων τασεων)

  σε καθε πολη/περιοχη,
  με δυνατοτητα αμφιτροφοδοτησης/σθνδεσης με αλλα δυκτια...!

  ελπιζω να γινομαι κατανοητος.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @grsail

  αν και έμπειρος, έχω χάσει ένα σωρό σχόλια! Δοκιμάζω αυτό για το παρακάτω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @B.Bimbo
  Με μεγάλη πίεση και διεθνείς προσπάθειες θα θεωρηθεί επιτυχία εάν το 2030 καλύψουμε το 15% της παγκόσμια κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό το ποσοστό - με την γνωστή τεχνολογία - δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο από 40% !! Το υπόλοιπο ;

  - Οι πολύ αυξημένες απαιτήσεις αποθήκευσης είναι υπό Έρευνα και Ανάπτυξη δηλαδή δεν είναι δεδομένες την στιγμή αυτή.

  - Μιλάω με ένα χρονικό βάθος στα 30 χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι ... έρχεται :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Β.Bimbo, όχι μόνο κατανοητός αλλά και απολύτως δεκτός. Σε καλώ να πείσουμε και το φίλο grsail, που έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ, αλλά έγραφα από το πρώτο σχόλιο, ότι αν δεν αλλάξουμε οπτική στα ενεργειακά το λάθος έρχεται. Δεν το αποφεύγει ούτε το EU DG17TREN, που δε βάζει το περιβαλλοντικό κόστος και το ρίσκο και συγκρίνει μορφές ενέργειας. Έσχατο σφάλμα!!! Κονομάν οι εμπόροι, την πληρώνουν τα κορόιδα, δηλ εμείς. Μου πήρε 10 χρόνια, καίτοι "ειδικός", να το δω.

  Απολύτως δεκτά όλα τα περί σχεδιασμού, @Bimbo. Αυτά λέω. Η ΡΑΕ, είπαμε έχει 4 άδειες του 1 GW εκάστη και εγγύηση των Γερμανών για εκτέλεση σε 1 χρόνο. Πού είναι λοιπόν η κρίση ενέργειας και ισχύος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @cirut
  αγαπητε δεν χρειαζεται να πεισουμε τον grsail
  διοτι κατανοει απολυτα την διασταση του ενεργιακου
  προβληματος,απλα μας εκθετει την ακαδημαικη αποψη
  του προς ενημερωση και κατανοηση...!
  Αλλωστε το φωναζει και ο ιδιος οτι αλλο ειναι το
  επιθυμιτον και αλλο το υπαρχον ..;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. @grsail,
  δεν νομιζω οτι μας χρειαζονται και νοστραδαμοι,
  αλλα λογικα και πρακτικα οντα..,
  που αντι για κουτοπονηρα αεικινητα κατασκευαζουν
  και αναπτυσουν πολυκινητα/πολλαπλασιαστες της
  ηδη υπαρχουσας μηχανικης κινησης και δεν μιλαω για την μαγνητικη αναρτηση πτεριγιων των
  γερμανων και κινεζων(που ειναι πολυ καλη)
  αλλα για απλες μηχανικες εφαρμογες
  ενα πολυστροφο(πεντε γραναζια παραπανω) δηλαδη ποσο μπορει να κοστιζει...?
  δυο μπαταριες για τον κοινοχρηστο/οικιακο φωτισμο ποσο να κοστιζουν και μαλιστα απο τα υπολειπα της ανακυκλωσης/καυσεως..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Βέβαια ... δεν χρειάζονται μόνο 'πολιτικές' από το κέντρο αλλά και παιδεία ημών των ιδίων :-))

  (η τεχνική των πτερυγίων είναι δανεισμένη από τα μαγνητικά τραίνα που είναι ΤΟ παράδειγμα επιτυχημένης εξοικονόμισης ενέργειας)

  [ Η οικολογική υπερβολή φαίνεται στην υπό κατασκευή πόλη Masdar όπου ο κάτοικος θα πρέπει να έχει ημερήσιο εισόδημα 1000 ευρώ ... ωραία - και πανάκριβη - μπαρούφα ! ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @grsail,

  ναι η μαγνητική κύλιση είναι μια πρώιμη energy saving τεχνολογία. Είμαι Tesla fun με ό,τι αυτό σημαίνει. Ο μαγνητισμός είναι το μαγικό στοιχείο της φυσικής. Το οικολογικό ...μένος σου θα ήθελα να το συζητήσουμε, στο μέλλον. Σόρρυ, έτσι δείχνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails