Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Ralph Langner: Cracking Stuxnet, a 21st-century cyber weapon


.

Δέσμευση καταθέσεων ;


Ο αστείος όσο και καταστροφικός μαθητευόμενος μάγος που δήθεν «διοικεί» την Ελληνική Οικονομία, επιβάλει την χρήση επιταγών η πιστωτικών καρτών σε συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και από 1/1/2012 σε άνω των 1.500 ευρώ.
Σε περίπτωση που - για αντικειμενικούς λόγους - αυτό δεν θα είναι δυνατό, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Από τον επιτηδευματία - πωλητή, εκδίδεται «απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων». … Σ' αυτήν αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της είσπραξης … και ο αύξων αριθμός του παραστατικού.. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται το ποσόν των μετρητών, που εισπράττει να το καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό.

To μάλλον ανεφάρμοστο στην πράξη «μέτρο», θα εντάξει, όπως είναι φυσικό, τις συναλλαγές μας σε ένα ιδιότυπο καθεστώς θρησκευτικής ενοχής παραπέμποντας σε πρακτικές ποτοαπαγόρευσης και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το αρνητικό κλίμα στην αγορά. Επίσης, μήπως το «μέτρο» σας θυμίζει κάτι σαν, ας πούμε, έμμεση δέσμευση καταθέσεων;
Μήπως τα χρήματα που έχουμε σε καταθέσεις ή μετρητά δεν είναι πλέον δικά μας; Τόσο πολύ λοιπόν διέλυσαν ο George και τα τσιράκια του την χώρα και την Οικονομία της;


Τέτοια μέτρα, σε συνδιασμό με την επαπειλούμενη "φορολογική κάρτα" του πολίτη θα επιβάλλουν τέτοιο ασφυκτικό και υπερβολικό έλεγχο στην Οικονομία ώστε κάθε προοπτική ανάπτυξης απλώς αποκλείεται. Τα βλακώδη αυτά μέτρα που εμπεριέχουν και εκπορεύονται από ακραία ιδεολογήματα νεο-ταξισμού, στοιχειοθετούν την καλύτερη μέθοδο για ελαχιστοποίηση (για να μην πω μηδενισμό) των εσόδων του κράτους. Νομίζω ότι και ένας πρωτοετής Οικονομικού τμήματος μπορεί πολύ εύκολα να το αντιληφθεί. Όχι όμως οι έξωθεν εντολοδόχοι που σφετερίζονται την εξουσία εκπροσωπώντας την ξένη κατοχή της χώρας.
.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails