Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Η δήθεν ‘τραπεζα της ελλαδος’Προσέξτε την αναιδή ανακοίνωση:

[ … ] Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της εν γένει χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προχώρησε στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν σχετικής πρότασης της τελευταίας, που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας [ … ]

Όμως η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια ιδιωτική εταιρεία αφού το Δημόσιο κατέχει ποσοστό μεταξύ 6% και 9% (ναι έξι και εννέα !), και διοικείται μάλλον αδιαφανώς από περίεργο ΔΣ και ακόμη περισσότερο περίεργες διασυνδέσεις με διάφορα ‘κέντρα’. Είναι η μοναδική ιδιωτική ΑΕ στην Ελληνική επικράτεια που δικαιούται δια νόμου να μην δημοσιεύει ισολογισμούς.

Πως λοιπόν, δηλαδή με ποια ακριβώς αρμοδιότητα και υπό ποία νομιμοποίηση, η τράπεζα αυτή αποφασίζει για την τύχη τόσο στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου;
Φαίνεται πως ζούμε σε κάποια από τις εκδοχές του Matrix, αφού έχουμε προ πολλού ξεπεράσει τον Όργουελ …
.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails