Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Το οικόπεδο 12 της Κύπρου


Δηλαδή η Κύπρος με τα 5 έως 8 τρις κυβικά πόδια (δηλ. περίπου 200 δις κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου θα πρέπει να καταταγεί κάπου εντός του παρακάτω πίνακα [ εμφανίζεται χώρα, κυβ. μέτρα ΦΑ, ποσοστό επί των παγκόσμιων αποθεμάτων και χρονιά εκτίμησης ]. Το διάσημο πλέον "οικόπεδο 12" αντιπροσωπεύει κάτι μεταξύ 0,11 και 0,06% των παγκόσμιων αποθεμάτων.
Δεν είναι και λίγο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την τόσο δυσανάλογη δημοσιότητα και τον επίμονα συντηρούμενο θόρυβο επί του θέματος. Έχω άδικο;

45  Timor-Leste 200,000,000,000 0.11% 1 January 2010 est.
46  Bangladesh 195,400,000,000 0.10% 1 January 2010 est.
47  Germany 175,600,000,000 0.09% 1 January 2010 est.
48  Poland 164,800,000,000 0.09% 1 January 2010 est.
49  Cameroon 135,100,000,000 0.07% 1 January 2010 est.
50  Mozambique 127,400,000,000 0.07% 1 January 2010 est.
51  Colombia 112,000,000,000 0.06% 1 January 2010 est.

  .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails