Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός Karl Liebknecht Holds a Speech in Front of the Ministry of the Interior (January 1919)[ … ] Δεδομένης της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η σπονδύλωση των διαφόρων κρατικών μηχανισμών και των τομέων τους, πράγμα που εκφράζεται συχνά με μια διάκριση ανάμεσα σε πραγματική εξουσία και σε τυπική εξουσία  (αυτή που φαίνεται στο πολιτικό προσκήνιο), η κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από την Αριστερά δεν σημαίνει ούτε αναγκαστικά ούτε αυτόματα ότι η Αριστερά ελέγχει πραγματικά τους, ή ορισμένους από τους, κρατικούς μηχανισμούς. Τόσο μάλλον που η θεσμική αυτή οργάνωση του Κράτους επιτρέπει στην αστική τάξη -στις περιπτώσεις ανόδου των λαϊκών μαζών στην εξουσία- ν’ αλλάξει αμοιβαία τις θέσεις της πραγματικής εξουσίας και της τυπικής εξουσίας [ … ] – Νίκος Πουλατζάς, ‘Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός’, 1978, σ. 198.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails