Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Όμορφος κόσμος
 Οι παρακάτω αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί για ολόκληρη την Δύση και δείχνουν όχι μόνο το γενικό κοινωνικό μοντέλο-στόχο του νεοφιλελευθερισμού αλλά και το μέλλον το οποίο επιφυλάσσεται για την Ελληνική κοινωνία.

Ο ιδιωτικός πλούτος των Γερμανών αυξάνεται διαρκώς, η περιουσία του κράτους μειώνεται ενώ οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα προσχεδίου νέας έκθεσης της γερμανικής κυβέρνησης [ Armutsbericht der BundesregierungPoverty Report of Federal Government ]
    
Η καθαρή περιουσία του γερμανικού κράτους μειώθηκε μεταξύ 1992 και 2012 κατά 800 δις ευρώ

Η καθαρή περιουσία των ιδιωτών διπλασιάστηκε από τα 4,6 στα 10 τρισ. Ευρώ.

Μεταξύ 2007 και 2012 ο ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε κατά 1,4 τρισ. ευρώ.

Οι αριθμοί δείχνουν τεράστιες ανισότητες στην κατανομή του ιδιωτικού πλούτου. Στο 10 % των πλουσιότερων νοικοκυριών ανήκει άνω του 50% του συνολικού πλούτου και το ποσοστό αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Το 10% του πληθυσμού κατείχε το 1998 το 45 % της συνολικής καθαρής περιουσίας.
Το 10% του πληθυσμού κατείχε το 2008 το 53 % της συνολικής καθαρής περιουσίας.

Στο 50 % των νοικοκυριών με τα χαμηλότερα εισοδήματα ανήκει μόλις το 1 % της συνολικής καθαρής περιουσίας.

Το άρθρο στα Αγγλικά και στα Γερμανικά:
.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails