Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Fake News vs Trojan Horse
Fake News vs Trojan Horse

Η τόσο μεγάλη συζήτηση για τα faκe news καθώς και η υπερευαισθησία που επιδεικνύουν με τόσο ζήλο τα κέντρα εξουσίας δεν είναι ούτε ειλικρινής, ούτε αθώα αλλά ούτε και χωρίς υπόβαθρο.

Η επίτροπος της ΕΕ για την Ψηφιακή Οικονομία Mariya Gabriel ανακοίνωσε σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων με στόχο την καταπολέμηση των fake news. Οι εργασίες της ομάδας είναι πιθανόν να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη δημιουργία αυστηρού νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το σκεπτικό είναι πως ‘οι online πλατφόρμες έχουν ανάγκη από φροντίδα’ και ‘φροντίδα’ νοείται ο έλεγχος των χρηστών τόσο από τα κράτη όσο και από μεγάλες εταιρείες όπως το Facebook ή το Twitter.

Τον επόμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσει κριτήρια αναφορικά με το πότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αφαιρούν το ‘παράνομο’ περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες. Το ‘μέτρο’ αυτό πρόκειται να ενταχθεί σε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη.

Στη Γερμανία προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 50 εκατ. ευρώ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν αφαιρέσουν περιεχόμενο ‘που αντικατοπτρίζει τη ρητορική μίσους’.
Ποιος όμως ορίζει και με ποιο τρόπο το τι είναι ‘ρητορική μίσους’;

Όλη αυτή η κινητικότητα δεν σημαίνει φυσικά πως ‘τους πήρε ο πόνος΄ για την δική μας πληροφόρηση αλλά ακριβώς το αντίθετο: πως βρήκαν έναν Δούρειο Ίππο, δηλαδή μια ισχυρότατη πρόφαση -που είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί ως τέτοια- για τον έλεγχο του διαδικτύου.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails