Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Παιχνίδια με Eurobank – Εθνική ΤράπεζαΣυνεχίζεται το σκοτεινό κερδοσκοπικό ράλι με τον γενικό δείκτη του ΧΑΑ να σημειώνει εξωφρενικά κέρδη 12,63%, στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων συνεδριάσεων. Η μετοχή της Eurobank στην ίδια περίοδο υπερτριπλασίασε την αξία της (από τα 0,11 ευρώ στις 8 Απρ. έκλεισε χθες στα 0,38 ευρώ!) με ταυτόχρονη άνοδο 15,19% για την μετοχή της Εθνικής.

Έχει νομίζω μεγάλη σημασία το να μπορέσει η Αριστερά να ενημερώσει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών σχετικά με το τι πραγματικά διακυβεύεται. 
Διότι όσο οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τόσο η πολιτική ελίτ (ως όργανο και εκφραστής της οικονομικής ελίτ) θα κάνει ότι ακριβώς την εξυπηρετεί ακίνδυνα, ανεύθυνα και χωρίς το παραμικρό πολιτικό ή προσωπικό ρίσκο.

Η μία κατεύθυνση, που δεν υποστηρίζεται από την ΕΕ, είναι η συγχώνευση των δύο τραπεζών, η ανακεφαλαιοποίηση της νέας μεγάλης τράπεζας με παρεπόμενη ενίσχυση του ελέγχου από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η δεύτερη κατεύθυνση, που είναι περισσότερο ουδέτερη ή απλώς μια ενδιάμεση -πριν την τρίτη- κατεύθυνση, είναι η ξεχωριστή ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών με συμμετοχή των μετόχων τουλάχιστον στο 10% των απαιτουμένων κεφαλαίων.

(εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως η Τράπεζα της Ελλάδος(*) με υπόγεια και αδιαφανή μέσα φαίνεται πως προσπαθεί να αποτρέψει την συμμετοχή των μετόχων στην προσπάθεια για την συγκέντρωση του απαραίτητου μεριδίου του 10% στην ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών. Επιδιώκει έτσι την εφαρμογή της τρίτης κατεύθυνσης, δηλαδή τον ολοκληρωτικό τους έλεγχο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η Τρίτη κατεύθυνση είναι η ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η απορρόφηση των δύο τραπεζών από το ΤΧΣ, δηλαδή από την ΕΚΤ και την ΕΕ.

Η τρίτη κατεύθυνση θα μπορούσε να ειδωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της σταδιακής απορρόφησης των βασικών λειτουργιών των περιφερειακών κρατών από τον κεντρικό μηχανισμό της ΕΕ. Η διαδικασία φαίνεται να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργήσει από την περιφέρεια προς το κέντρο, δηλαδή από τα μικρά και αδύναμα κράτη της περιφέρειας προς τα κράτη του πυρήνα της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή δηλαδή, έχει ως προτεραιότητα το τοπικό τραπεζικό σύστημα των περιφερειακών κρατών.

Είναι μάλλον εύκολο να καταλάβει κανείς πως η ίδια η συγκρότηση των κανονισμών της ΕΕ για τις «προβληματικές τράπεζες» δεν είναι παρά ο κεντρικός μοχλός επιτάχυνσης της Τραπεζικής Ένωσης, για την οποία έχει τεθεί από την ΕΕ χρονικό βάθος ολοκλήρωσης έως το 2015. Η Τραπεζική Ένωση καθ’ αυτή είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύπλευρο.

Η απόρριψη ή η υιοθέτηση αυτού του στόχου είναι ένα ζήτημα που υποφέρει και θα υποφέρει και στο μέλλον από ένθεν κακείθεν αγκυλώσεις και υπεραπλουστεύσεις. Ο βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί πως κάθε τέτοια εξέλιξη δεν θα είναι εις βάρος της ενδοευρωπαϊκής Δημοκρατίας ή εις βάρος του ήδη βάρβαρα συμπιεσμένου βιοτικού επιπέδου των πολιτών.


(*) Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) είναι μία ιδιωτική τράπεζα που υπάγεται στην άμεση δικαιοδοσία της ΕΚΤ αλλά εξυπηρετεί και άλλα ιδιωτικά συμφέροντα. Παρά τον τίτλο της, το μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου στην ΤτΕ είναι της τάξης του 7%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί αυτόνομα και εντελώς ανεξάρτητα από τα πολιτικά και θεσμικά όργανα της ΕΕ και προστατεύει τα «παραρτήματά» της που είναι άλλες τοπικές κεντρικές τράπεζες όπως η ΤτΕ. Χαρακτηριστική είναι η χθεσινή προειδοποίηση-τελεσίγραφο του προέδρου της ΕΚΤ Draghi προς την Κυπριακή κυβέρνηση να μην πειραχτεί ο διοικητής της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας διότι αλλιώς θα έχουν να κάνουν με τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails