Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Πυρηνική ενέργεια ή ... Τι; (3)

Αυτό είναι τρίτο post με τον ίδιο τίτλο και αντικείμενο εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Εδώ απλά περιγράφω μια σχετικά άμεση λύση που προτείνεται πλέον εμπορικά από την General Fusion. Οι εξελίξεις στο τομέα είναι πράγματι ραγδαίες, ίσως η τελική αποδέσμευση των οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα είναι κοντύτερα από ότι νομίζαμε.

Θα ακολουθήσει σύντομα ένα τέταρτο και τελευταίο post που θα αφορά παραγωγή ενέργειας από κινήσεις ωκεάνιων μαζών (παλίρροιες, ρεύματα, κύματα).

Η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής ενέργειας έχει κατά την δική μου άποψη τα εξής πλεονεκτήματα:
- Είναι καθαρή και ακίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
- Το καύσιμό της είναι ανεξάντλητο
- Μπορεί να παραχθεί σε πολύ μικρή (10MW) ή σε πολύ μεγάλη κλίμακα
- Η τεχνολογία μπορεί να είναι άμεσα προσιτή σε κάθε χώρα
- Αποδυναμώνονται υπέρ-συγκεντρωτικοί μηχανισμοί όπως οι πετρελαϊκές εταιρείες και το πυρηνικό lobby

Η εταιρεία General Fusion Inc. χρησιμοποιεί την τεχνική MTF (Magnetized Target Fusion) σε συνδυασμό με ένα πρωτοποριακό σύστημα συμπίεσης για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη. Στόχος είναι η κατασκευή μικρών σχετικά αντιδραστήρων σύντηξης με ισχύ της τάξης των 100 MW, όσο τριάντα (30) περίπου ανεμογεννήτριες τρέχοντος τύπου και δυνατοτήτων.


Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι κάθε μονάδα παραγωγής θα έχει συνολικό κόστος περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει κόστος παραγωγής περίπου 3 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh). Με απρόσκοπτη ροή επενδύσεων της τάξης των 350 εκ. ευρώ θα είναι εφικτή η πρώτη εμπορική εγκατάσταση έως το 2018.

Η εταιρεία θα κατασκευάσει ένα σφαιρικό κάνιστρο γεμάτο με υγρό μέταλλο, μείγμα μολύβδου και λιθίου. Ένα κάθετο κυλινδρικό κενό (vortex) δημιουργείται μέσα σε αυτή την σφαίρα με την χρήση εξωτερικού συστήματος αντλιών.

Δύο δακτύλιοι πλάσματος εμψεκάζονται σε κάθε πλευρά του κυλινδρικού κενού έτσι ώστε να συνενωθούν στο κέντρο του σε έναν ενιαίο στόχο πλάσματος.

Το εξωτερικό της σφαίρας περιβάλλεται από αεροκίνητα (pneumatic) κρουστικά έμβολα που οδηγούνται από πεπιεσμένο αέρα ώστε να επιτύχουν ταχύτητες της τάξης των 50 m/s. Τα κρουστικά έμβολα κτυπούν ταυτόχρονα μια σειρά από ειδικούς άκμονες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υψηλότατης ισχύος σφαιρικό κρουστικό κύμα εντός του υγρού μετάλλου. Όταν το κύμα πλησιάσει το κέντρο της σφαίρας οδηγεί στην κατάρρευση της κοιλότητας (vortex) η οποία εμπεριέχει το πλάσμα.


Στις συνθήκες αυτές επιτυγχάνεται μέγιστη συμπίεση οπότε συναντώνται ακαριαία οι συνθήκες σύντηξης οπότε απελευθερώνεται μια δέσμη νετρονίων μεγάλης ταχύτητας. Τα νετρόνια επιβραδύνονται από τη σφαίρα υγρού μετάλλου ώστε αυτό θερμαίνεται έντονα.

Η θερμότητα ενεργοποιεί μία θερμική τουρμπίνα ατμού ώστε να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα.Το λίθιο εντός της σφαίρας υγρού μετάλλου, απορροφά τα νετρόνια οπότε παράγεται τρίτιο το οποίο εξάγεται και χρησιμοποιείται ως ‘καύσιμο’ για την συνέχιση της λειτουργίας του αντιδραστήρα. Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο.

.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails