Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Catastrophizing...


Πρόκειται για την ‘προσφορά’ των Γαλαζοπράσινων alien προς τις επόμενες γενιές…

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) - σε δις ευρώ:
(2010) 226,21
(2011) 207,752
(2012) 194,204
(2013) 182,438

Δημόσιο Χρέος - σε ποσοστό επί του ΑΕΠ:
(2010) 146%
(2011) 171,3%
(2012) 156,9%
(2013) 174,9%

[ στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ]

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails