Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

... αμετανόητοι χριστιανοί, γιοι του Θεού ( Μαμμωνά )


αναδημοσίευση από το TVXS, φωτογραφία: enet

Χριστιανικές ακρίδες ενέσκηψαν στον 'ταμπλά με τα κουλούρια'

Το υπουργείο Οικονομίας, με ειδική τροπολογία, προωθεί τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο... δεν θα ανήκει όμως στο δημόσιο. Διαβάστε την επιστολή-καταγγελία που έστειλε η Δήμητρα Χαλικιά, μέλος του ΔΣ του Σωματείου στο Σύλλογο Εργαζομένων, στη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το υπουργείο Οικονομίας με τροπολογία–προσθήκη σε νομοσχέδιο «περί διατάξεων φορολογίας εισοδήματος», συστήνει με νόμο (που ως γνωστό έχει αυξημένη ισχύ) μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία που την ονομάζει «Αναπτυξιακό Οργανισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η νέα αυτή Ανώνυμη Εταιρεία «θα αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κατά τον ν.3614/2007 πράξεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και των εν γένει εκκλησιαστικών προσώπων (…) όπως ήδη έχει συμβεί για την εταιρείες ΚτΠ, Α.Ε., ΜΟΔ Α.Ε., ΔΗΜΟΣ Α.Ε., ενώ δύναται να μετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις».

Από το επισυναπτόμενο κείμενο τροπολογίας ξεχωρίσαμε τα παρακάτω:

1) Αναφέρεται πως η σύσταση αυτής της ΑΕ γίνεται για την «διευκόλυνση της αποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων για την εκτέλεση αναπτυξιακών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων…»

2) «Η εταιρεία δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά» τη στιγμή που εποπτεύεται από τα υπουργεία Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και όπως αναφέρεται (άρθρο 4: πόροι) η εταιρεία λαμβάνει αποζημίωση από νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση πράξεων δημοσίου χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (δηλαδή από τον προϋπολογισμό των έργων) αλλά και ότι η εταιρεία επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπούς πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως, το προσωπικό της Εταιρείας προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα (και αφού δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, προσλαμβάνει εκτός ΑΣΕΠ) ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (βλέπε Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ Α.Ε). Συμπερασματικά: μια Εταιρεία που χρηματοδοτείται από το δημόσιο, δουλεύουν σε αυτή υπάλληλοι που πληρώνονται από το δημόσιο, «αποζημιώνεται» για έργα που εκτελούνται με δημόσια χρήματα δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα (!).

3) Η εταιρεία αναλαμβάνει «….την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων, δηλαδή την εκτέλεση μελετών, τη λήψη των απαραίτητων αδειών και τη σύνταξη προκηρύξεων και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή τεχνικών έργων, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών». Συμπερασματικά: η Εταιρεία αυτή εκτελεί όχι μόνο χρέη Τεχνικής Υπηρεσίας του δημοσίου αλλά και συμβούλου παροχής υπηρεσιών και προμηθευτή.

Τα ερωτήματα που «καίνε τα χείλη» είναι :

1) Ποια είναι αυτά τα έργα της Εκκλησίας; Δεδομένου ότι στο ΕΣΠΑ δεν ονοματίζονται (ορθά) ούτε έργα ούτε δικαιούχοι; Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια που έκανε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ονοματίσει τις «Ιερές Μονές» ως δικαιούχους του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «ανακόπηκε» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2) Γιατί πρέπει να συσταθεί Τεχνική Υπηρεσία Μελετών και Κατασκευών Δημοσίων Έργων της Εκκλησίας και μάλιστα με χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου; Δεν είναι ικανές να ανταποκριθούν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου;

3) Πώς ένας «ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης» ιδιωτικού δικαίου (όπως το σχέδιο νόμου αναφέρει για την ΑΕ της Εκκλησίας) μπορεί να αναλάβει διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων χωρίς να επιλεγεί μέσα από δημόσιο διαγωνισμό; (όπως άλλωστε ορίζει ο ίδιος ο νόμος για την διαχείριση του ΕΣΠΑ Ν.3614/2007 στο άρθρο του 4, παράγραφος 4, εδάφιο γ).

Τέλος, νομίζω ότι χρειάζεται να υπογραμμισθεί ως ενδεικτικό της αντίληψης της κυβέρνησης περί του ρόλου της Εκκλησίας της Ελλάδος (εφόσον τη χρηματοδοτεί) ότι σύμφωνα με το σκοπό της, η εν λόγω εταιρεία «δύναται να υλοποιεί δράσεις προς όφελος δικαιούχων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων διεθνούς, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως και εκκλησιαστικών ενώσεων προσώπων, που εδρεύουν στην αλλοδαπή και ανήκουν στο Κλίμα της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και προωθούν θρησκευτικούς σκοπούς του αυτού Κλίματος προς το σκοπό της συνεισφοράς στην ποιμαντική, πολιτιστική, αναπτυξιακή και φιλανθρωπική δράση τους».

Προφανώς η κάθε Εκκλησία (και αυτή του Κλίματος της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας) προωθεί θρησκευτικούς σκοπούς προωθώντας δράσεις στήριξης του ποιμαντικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού έργου της .

«Αναπτυξιακή δράση» όμως;

Εκτός, αν η δράση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου αποτελεί το πρότυπο «μοντέλο ανάπτυξης» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος για να εκτελέσει, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας (εννοείται…), έργα «δημόσιου χαρακτήρα» όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων .

«Κάποια» από τα «παρελθόντα» έγιναν με δημόσια γη, τα μελλούμενα πρόκειται να γίνουν «και» με δημόσια και κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ;

Υ.Γ. Τέλος, μην ξαφνιαστείτε με το άρθρο 2 περί «Ηθικής υποχρέωσης» της Πολιτείας και άλλα, που συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο σχέδιο-νόμου. Έτσι είναι: σου σκοτώνουνε τον αδελφό και μετά σου δίνουν την δυνατότητα να μπεις στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις. Τα σχόλια δικά σας.
.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails