Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Μη εννοιολογικό περιεχόμενο της αντίληψης
Μη εννοιολογικό περιεχόμενο της αντίληψης

1- είναι το αναπαραστασιακό περιεχόμενο της αντιληπτικής εμπειρίας σε προσωπικό επίπεδο. Tο περιεχόμενο της αντίληψης είναι μη εννοιολογικό. Δηλαδή, ένα υποκείμενο, όταν έχει μία αντιληπτική εμπειρία δεν χρειάζεται να κατέχει τις έννοιες που περιγράφουν το περιεχόμενο της εμπειρίας αυτής.
2-είναι το αναπαραστασιακό περιεχόμενο σε υπο-προσωπικό επίπεδο. Τα πρώτα στάδια της οπτικής διαδικασίας, κατά τα οποία το υποκείμενο παρατηρεί και εντοπίζει τα αντικείμενα του περιβάλλοντος του, συνιστούν διεργασίες που λειτουργούν μόνο ανωφερώς (bottom-up) και ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από τα γνωσιακά συστήματα  του υποκείμενου. Συνεπώς, το περιεχόμενο αυτής της οπτικής αντιληπτικής διαδικασίας είναι μη εννοιολογικό.
3-είναι τόσο το περιεχόμενο της αντιληπτικής εμπειρίας όσο και οι ενσώματες δεξιότητες πλασμάτων που δεν κατέχουν τη γλωσσική ικανότητα, όπως είναι τα ζώα και τα παιδιά.

(Διπλ. Εργ. Μ. Μανεσιώτη, 2014)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails